PRAVILA I USLOVI KORIŠĆENJA

I Opšta pravila

1. www.putovanjeokosveta.rs/com (u daljem tekstu internet sajt) je turistički portal čiji je osnovni cilj grupisanje i emitovanje turističkih ponuda namenjen oglašivačima, koji iste žele da objave i korisnicima za korišćenje.

2. Korišćenjem bilo kog dela internet sajta, automatski prihvatate sva aktuelna pravila korišćenja. Svim korisnicima se savetuje da redovno čitaju pravila i uslove korišćenja, kako bi u svakom trenutku bili upoznati sa eventualnim promenama u načinu korišćenja bilo kog dela internet sajta.

3. Sve sadržaje internet sajta koristite na vlastitu odgovornost i internet sajt se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu njegovim korišćenjem.

4. Obeležavanjem polja ispred rečenice "Slažem se sa uslovima i pravilima korišćenja" potvrđujete da ste pročitali i da se slažete sa uslovima i pravilima korišćenja navedenim u ovom dokumentu.

5. Internet sajt www.putovanjeokosveta.rs/com se obavezuje da će obezbediti tehničke preduslove (baze podataka, njihovo pretraživanje i prikazivanje).

6. Ova pravila važe za sve, i oglašivače i korisnike (sva lica koja se posetom internet sajta putem internet mreže upoznaju sa sadržajem koji sajt www.putovanjeokosveta.rs/com emituje).

II Registracija oglašivača i zaključivanje ugovora

1. Prilikom registracije internet sajt www.putovanjeokosveta.rs/com može, u skladu sa zakonom, da prikuplja određene podatke o oglašivaču iz registracionog formulara sajta. Ukoliko je oglašivač turistička agencija, deo informacija sa registracione forme usmerava se na link "agencije", internet sajta www.putovanjeokosveta.rs/com, na kome su navedeni sledeći podaci: logo, adresa, telefon, faks, e-mail i link internet sajta turističke agencije.

2. Internet sajt poštuje privatnost svojih oglašivača i posetilaca sajta. Podatke iz procesa registracije (ako nije oglašivač turistička agencija čiji se deo podataka usmerava na link "agencije" u svrhu promovisanja iste), kao i ostale podatke o oglašivaču, internet sajt www.putovanjeokosveta.rs/com neće davati na uvid trećoj strani, osim u slučajevima kada je takva obaveza regulisana zakonom i u slučaju teškog kršenja pravila internet sajta www.putovanjeokosveta.rs/com.

3. Oglašivač je dužan da prilikom registracije dostavi tačne i kompletne informacije tražene u registracionoj formi.

4. Nakon prijema registracione prijave i provere unetih podataka, u roku od najviše dva radna dana, oglašivač će biti kontaktiran od strane internet sajta i ukoliko su svi podaci tačni pristupa se zaključenju ugovora.

III Unos i odgovornost za uneti sadržaj

1. Unos oglasa i emitovanje istih obavlja se na osnovu prethodno zaključenog ugovora između internet sajta i oglašivača.

2. Uneti oglasi moraju biti u skladu sa formom koja je predviđena za unos oglasa (ponuda).

3. Sve informacije koje budu unete u formu oglasa dostupne su svim korisnicima internet sajta i oglašivač se sa tim slaže.

4. Internet sajt www.putovanjeokosveta.rs/com, koliko je to moguće kontroliše sadržaj koji objavljuju registrovani korisnici, ali ne može garantovati tačnost, poreklo ili kvalitet takvog sadržaja. Iz istih razloga internet sajt ne odgovara za moguće štete nastale upotrebom stranica www.putovanjeokosveta.rs/com, ali će učiniti sve da spreči objavljivanje ilegalnog ili neprimerenog sadržaja.

5. Korišćenjem usluga internet sajta, oglašivač prihvata punu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu zbog sadržaja unetih informacija.

6. Internet sajt ne snosi odgovornost za eventualni gubitak lozinke ili neovlašćeno korišćenje iste od strane trećeg lica.

7. Zabranjeno je objavljivanje, slanje i razmenjivanje sadržaja koji krše postojeće državne ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički, ilegalan, pornografski ili šovinistički, te štetan na bilo koji drugi način.

8. Zabranjeno je objavljivanje, slanje, razmena i prenošenje informacija za koje korisnik zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo naneti štetu drugim članovima internet sajta ili svim licima koja se posetom internet sajta putem internet mreže upoznaju sa sadržajem koji sajt www.putovanjeokosveta.rs/com emituje.

9. Zabranjeno je lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe, kompanije, preduzeća ili institucije, kao i objavljivanje, slanje i razmena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane.

10. Zabranjeno je objavljivanje ili slanje sadržaja korisnicima u cilju promocije (spam) ako oni na to nisu pristali.

11. Zabranjeno je svesno objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji sadrže viruse ili slične programe napravljene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kog kompjuterskog softvera, hardvera ili telekomunikacione opreme.

12. Zabranjeno je širenje bilo kakvog sadržaja za koje oglašivač nema autorska prava.

IV Izmene, ograničavanje i brisanje oglasa i druge mere

1. Ukoliko forma oglasa nije pravilno popunjena ili je unet netačan sadržaj ili je oglas postavljen u delu koji nije predviđen za datu ponudu (obične ponude i last minute ponude), internet sajt zadržava pravo da izvrši izmenu oglasa.

2. Svi oglasi kojima istekne datum važenja automatski prestaju da budu emitovani na internet sajtu.

3. Krajnji korisnici (potencijalni putnici) mogu poslati upit oglašivaču za određenu ponudu, bez obaveze rezervacije i bilo kakve naknade. Korisnike slanje upita ne obavezuje da moraju da uplate ponudu za koju su poslali upit. Upit se koristi isključivo u informativne svrhe i turističku agenciju ne obavezuje da na isti odgovori.

4. Internet sajt zadržava pravo da ukloni sadržaj korisnika, bez prethodne najave, za koji smatra da je nepodoban ili da ne odgovara uslovima korišćenja.

5. Internet sajt će u grubim povredama ovih pravila i uslova korišćenja, po potrebi ustupiti sve svoje podatke o spornom korisniku i sadržaju nadležnim vlastima.

6. Internet sajt zadržava pravo da u svakom trenutku može bilo kom korisniku ili oglašivaču oduzeti mogućnost pristupanja sajtu ili nekom njegovom delu. Odnosno, može svakom oduzeti pravo korišćenja bilo kog servisa ili usluge internet sajta, usled kršenja pravila i uslova korišćenja, ometanja rada sajta ili vređanja prava oglašivača i ostalih korisnika.

7. Internet sajt zadržava pravo da isključi svakog korisnika ili oglašivača koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašćeno koristi internet sajt.

8. Bilo kojim pojavljivanjem ili učešćem navedenih zabrana iz ovih pravila i uslova korišćenja ili povredom zakona važećih na teritoriji Republike Srbije, automatski daje za pravo internet sajtu da primeni neke od sledećih mera:

  • izmena postojećeg oglasa
  • brisanje oglasa
  • brisanje svih oglasa tog oglašivača
  • isključenje i raskid ugovora sa oglašivačem bez najave i prava refundacije

9. Ukoliko dođe do promena cena i/ili uslova poslovanja internet sajta, svi oglašivači će biti pravovremeno obavešteni putem e-maila, telefona ili na neki drugi način.

V Zaštita prava i zabrane

1. Internet sajt www.putovanjeokosveta.rs/com vam ne daje nikakve garancije, niti je odgovoran za tačnost, sadržaj, kompletnost, zakonitost, pouzdanost, operativnost ili dostupnost informacija ili sadržaja prikazanih na internet sajtu.

2. Internet sajt nije odgovoran za brisanje, neuspešno skladištenje, pogrešno unošenje, dostavljanje ili neblagovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja.

3. Internet sajt nema odgovornost za tekstove i fotografije koje oglašivač unese u svoj oglas.

4. Zabranjene su sve aktivnosti usmerene na otežavanje korišćenja internet sajta ili njegovo onesposobljavanje, kao i kršenje ugleda i funkcionalnosti istog.

5. Zabranjeno je postavljanje materijala koji sadrže viruse i druge programe koji mogu oštetiti sajt ili bazu podataka.

6. Internet sajt ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu skidanjem fajlova ili za pristup bilo kakvom sadržaju na internetu do koga se došlo pomoću internet sajta www.putovanjeokosveta.rs/com.

7. Svi sadržaji, informacije, servisi i proizvodi koji se pojavljuju u okviru internet sajta dostupni su "onakvi kakvi jesu", bez ikakvih garancija u bilo kom smislu.

8. Internet sajt ne garantuje da na stranicama neće biti grešaka ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku. U slučaju da dođe do pada sistema i gubitka informacija koje je oglašivač uneo u bazu podataka, isti se slaže da internet sajt neće odgovarati za naknadu štete. Ni pod kojim okolnostima intrenet sajt nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada internet sajta.

9. Internet sajt se izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koje mogu nastati direktno ili posredno zbog:

  • korišćenja internet sajta
  • korišćenja sajtova na koje vode linkovi sa internet sajta
  • informacija na internet sajtu
  • postupaka koji su preduzeti ili nisu preduzeti u vezi sa informacijama na internet sajtu
  • upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo kojih od gore navedenih sajtova.

10. Internet sajt nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača ili korisnika internet sajta www.putovanjeokosveta.rs/com, baziranu na povredi bilo kog autorskog prava ili prava intelektualne svojine.

11. Internet sajt sadrži linkove na internet stranice izvan vlastitog sajta. Internet sajt www.putovanjeokosveta.rs/com linkove objavljuje u dobroj nameri i ne može se smatrati odgovornim za sadržaje izvan portala.

12. Ni jedan deo internet sajta ne sme se koristiti u nezakonite svrhe, ni za promovisanje istih.

13. Internet sajt posetiocima u dobroj nameri obezbeđuje korišćenje sadržaja internet sajta www.putovanjeokosveta.rs/com.

14. Internet sajt www.putovanjeokosveta.rs/com ne predstavlja predstavnika ni oglašivača ni korisnika i s toga ne odgovara ni za jednu tačku iz ugovora sklopljenog između te dve strane.

VI Email newsletter

Unosom email adrese i obeležavanjem polja ispred rečenice "Slažem se sa uslovima i pravilima korišćenja" potvrđujete da ste pročitali i da se slažete sa uslovima i pravilima korišćenja navedenim u ovom dokumentu, kao i da ste saglasni da na vaš mail stižu obaveštenja i poruke reklamnog karaktera.

VII Autorska prava

1. Internet sajt www.putovanjeokosveta.rs/com sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane registrovanih agencija i linkova na spoljne stranice.

2. Internet sajt www.putovanjeokosveta.rs/com ima autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod).

3. Fotografije i tekstovi na sledećim linkovima: Destinacije, Pet travel i Avio karte su pod zaštitom autorskih prava i ne smeju se kopirati i čuvati, niti koristiti u komercijalne svrhe. Svaka fotografija poseduje Copyright simbol ©, u donjem levom ili desnom uglu.

4. Ni jedan deo internet sajta niti ceo sajt, ne mogu biti kopirani, reprodukovani, distribuirani i prenošeni bez prethodne pisane saglasnosti autora sajta i svako neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta, bez prethodne dozvole, smatra se kršenjem autorskih prava internet sajta i podložno je tužbi.

5. Internet sajt zadržava pravo izmene, ukidanja (privremenog ili trajnog) bilo kog sadržaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave.

6. Internet sajt takođe poštuje intelektualnu svojinu drugih, tako da i od naših oglašivača i korisnika očekujemo apsolutno poštovanje intelektualne ili bilo koje druge zaštićene svojine drugih prilikom korišćenja internet sajta.

VIII Promene pravila i uslova korišćenja internet sajta

Internet sajt www.putovanjeokosveta.rs/com može da promeni ili ukine servis s vremena na vreme iz bilo kog razloga, sa najavom ili bez nje. Takođe, zadržava pravo i da promeni pravila i uslove korišćenja, bez prethodne najave.

Molimo vas da pratite ovu stranicu, kako biste bili upoznati sa eventualnim promenama.

U slučaju spora, strane u sporu će prvo pokušati da reše spor mirnim putem. Ukoliko u roku od 30 dana spor ne bude rešen, za njegovo rešavanje biće nadležan sud u Beogradu.

Za sve informacije ili dodatna pitanja možete se obratiti na: office@putovanjeokosveta.rs